Các hãng máy là ga công nghiệp khác
Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x100
 • Model

  IP 14x100

 • Kích thước

  3050 x 1744 x 670mm

 • Trọng lượng

  853 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x78
 • Model

  IP 14x78

 • Kích thước

  2840 x 1744 x 670mm

 • Trọng lượng

  661 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-330/100
 • Model

  C-330/100

 • Kích thước

  4313 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3800 kg

 • Công suất

  250-290 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-320/80
 • Model

  C-320/80

 • Kích thước

  4385 x 1965 x 1855mm

 • Trọng lượng

  3000 kg

 • Công suất

  175-210 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-250/50
 • Model

  C-250/50

 • Kích thước

  3574 x 1170 x 1070mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-200/32
 • Model

  C-200/32

 • Kích thước

  2542 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  435 kg

 • Công suất

  30-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-140/32
 • Model

  C-140/32

 • Kích thước

  1942 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  305 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp DOMUS CM-1632
 • Model

  CM-1632

 • Kích thước

  2192 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  355 kg

 • Công suất

  20-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp DOMUS CM-1432
 • Model

  CM-1432

 • Kích thước

  1942 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  305 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp DOMUS CM-1420
 • Model

  CM-1420

 • Kích thước

  1490 x 1200 x 500 mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  12-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết