Máy giặt công nghiệp ItalClean - Thương hiệu Ý
Máy giặt vắt công nghiệp 120 Italclean WL-120
 • Model

  WL-120

 • Kích thước

  1880 x 2060 x 2060mm

 • Trọng lượng

  2400 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 70kg Italclean WL-70
 • Model

  WL-70

 • Kích thước

  1520 x 1600 x 1300mm

 • Trọng lượng

  1050 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Italclean WL-55
 • Model

  WL-55

 • Kích thước

  1520 x 1600 x 1310mm

 • Trọng lượng

  920 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Italclean WL-35
 • Model

  WL-35

 • Kích thước

  1150 x 1530 x 1250mm

 • Trọng lượng

  680 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 21kg Italclean WL-22
 • Model

  WL-22

 • Kích thước

  950 x 1360 x 1070mm

 • Trọng lượng

  580 kg

 • Công suất

  21-21 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 16kg Italclean WL-16
 • Model

  WL-16

 • Kích thước

  950 x 1360 x 970mm

 • Trọng lượng

  540 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết