Máy giặt vắt công nghiệp lớn 200 kg Pegasus SXT-2000FX
 • Model

  SXT-2000FX

 • Kích thước

  2550x 2580 x 2460

 • Trọng lượng

  6360 kg

 • Công suất

  200-200 kg/mẻ

 • Quốc gia

  MỹTrung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp lớn 160 kg Pegasus SXT-1600FX
 • Model

  SXT-1600FX

 • Kích thước

  2270 x 2460 x 2360mm

 • Trọng lượng

  5480 kg

 • Công suất

  160-160 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp lớn 120 kg Pegasus SXT-1200FX
 • Model

  SXT-1200FX

 • Kích thước

  2120 x 2310 x 2210

 • Trọng lượng

  4180 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp lớn 100 kg Pegasus SXT-1000FX
 • Model

  SXT-1000FX

 • Kích thước

  2050 x 2260 x 2000mm

 • Trọng lượng

  3620 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 160 kg Pegasus SXT-1600F
 • Model

  SXT-1600F

 • Kích thước

  2120 x 2580 x 2210mm

 • Trọng lượng

  5500 kg

 • Công suất

  160-160 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 100 kg Pegasus SXT-1000F
 • Model

  SXT-1000F

 • Kích thước

  1920 x 2012 x 1855mm

 • Trọng lượng

  3200 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 70 kg Pegasus SXT-700F
 • Model

  SXT-700F

 • Kích thước

  1750 x 1980 x 1800mm

 • Trọng lượng

  2800 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 50 kg Pegasus SXT-500F
 • Model

  SXT-500F

 • Kích thước

  1570 x 1780 x 1455mm

 • Trọng lượng

  2200 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 30 kg Pegasus SXT-300F
 • Model

  SXT-300F

 • Kích thước

  1340 x 1700 x 1380mm

 • Trọng lượng

  1500 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 20 kg Pegasus SXT-200F
 • Model

  SXT-200F

 • Kích thước

  1025 x 1400 x 1000mm

 • Trọng lượng

  680 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  MỹTrung Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 15 kg Pegasus SXT-150F
 • Model

  SXT-150F

 • Kích thước

  900 x 1230 x 940 mm

 • Trọng lượng

  520 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết