Máy giặt công nghiệp Renzacci - Ý
Máy giặt vắt công nghiệp 90kg Renzacci Italy HS-90
 • Model

  HS-90

 • Kích thước

  1600 x 1940 x 1645mm

 • Trọng lượng

  2100 kg

 • Công suất

  90-90 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Renzacci Italy HS-55
 • Model

  HS-55

 • Kích thước

  1450 x 1750 x 1400mm

 • Trọng lượng

  1750 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Renzacci Italy HS-35
 • Model

  HS-35

 • Kích thước

  1230 x 1575 x 1320mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 22kg Renzacci Italy HS-22
 • Model

  HS-22

 • Kích thước

  950 x 1360 x 1025mm

 • Trọng lượng

  650 kg

 • Công suất

  22-22 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 16kg Renzacci Italy HS-16
 • Model

  HS-16

 • Kích thước

  950 x 1360 x 970mm

 • Trọng lượng

  560 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 13kg Renzacci Italy HS-13
 • Model

  HS-13

 • Kích thước

  790 x 1165 x 810mm

 • Trọng lượng

  560 kg

 • Công suất

  13-13 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 11kg Renzacci Italy HS-11
 • Model

  HS-11

 • Kích thước

  790 x 1165 x 730mm

 • Trọng lượng

  310 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 9kg Renzacci Italy HS 9
 • Model

  HS-9

 • Kích thước

  745 x 1065 x 730mm

 • Trọng lượng

  215 kg

 • Công suất

  9-9 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 22kg Renzacci SX-22
 • Model

  SX-22

 • Kích thước

  950 x 1275 x 992 mm

 • Trọng lượng

  650 kg

 • Công suất

  22-22 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 16kg Renzacci SX-16
 • Model

  SX-16

 • Kích thước

  950 x 1275 x 912mm

 • Trọng lượng

  570 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 11 kg Renzacci SX-11
 • Model

  SX-11

 • Kích thước

  785 x 1156 x 730mm

 • Trọng lượng

  215 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 120kg Renzacci Italy LX 120
 • Model

  LX-120

 • Kích thước

  1880 x 2060 x 2060mm

 • Trọng lượng

  2500 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết