Máy là ga công nghiệp, máy là cán công nghiệp, máy là lô công nghiệp
Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-250/50
 • Model

  C-250/50

 • Kích thước

  3574 x 1170 x 1070mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-200/32
 • Model

  C-200/32

 • Kích thước

  2542 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  435 kg

 • Công suất

  30-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-140/32
 • Model

  C-140/32

 • Kích thước

  1942 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  305 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp DOMUS CM-1632
 • Model

  CM-1632

 • Kích thước

  2192 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  355 kg

 • Công suất

  20-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp DOMUS CM-1432
 • Model

  CM-1432

 • Kích thước

  1942 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  305 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp DOMUS CM-1420
 • Model

  CM-1420

 • Kích thước

  1490 x 1200 x 500 mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  12-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Chicago Laser 16
 • Model

  Laser 16

 • Kích thước

  D=400

 • Trọng lượng

  N/A

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Chicago Laser 13
 • Model

  Laser 13

 • Kích thước

  D=330 mm

 • Trọng lượng

  N/A

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Maxi MF-20
 • Model

  MF-20

 • Kích thước

  4318 x 2057 x 1397mm

 • Trọng lượng

  1930 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Maxi MF-16
 • Model

  MF-16

 • Kích thước

  4318 x 2057 x 1321mm

 • Trọng lượng

  1730 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Maxi MF-13
 • Model

  MF-13

 • Kích thước

  4191 x 1880 x 1168mm

 • Trọng lượng

  1273 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp GMP E140.25
 • Model

  E140.25

 • Kích thước

  1920 x 1070 x 445mm

 • Trọng lượng

  151 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết