Máy giặt công nghiệp Fagor - Spain

 • Model

 • Kích thước

 • Trọng lượng

  N/A

 • Công suất

 • Quốc gia

Hỗ trợ trực tuyến

 • Hotline
  0942 122 482
 • Sales Manager
  0968 68 9724
 • Kinh doanh 2
  0988 037 399
 • Kinh doanh 3
  098 98 414 25
Máy là ép công nghiệp SILC S/MP4
 • Model

  S/MP4

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  321 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ép công nghiệp SIDI CT-750 ULL
 • Model

  CT-750 ULL

 • Kích thước

  1400x1150x1400 mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ép công nghiệp Pony BP-UL
 • Model

  BP-UL

 • Kích thước

  1400x1150x1400 mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là hơi tay công nghiệp Ghidini MOV.K
 • Model

  MOV.K

 • Kích thước

  2300 (Electric wire)

 • Trọng lượng

  2 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm Ghidini GB-S-88C
 • Model

  GB-S-88C

 • Kích thước

  1200 x 650 x 1800 mm

 • Trọng lượng

  46 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ép công nghiệp Ghidini P88-U3L
 • Model

  P88-U3L

 • Kích thước

  1370x1080x1250 mm

 • Trọng lượng

  237 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy vắt ly tâm 15kg Domus CB-17
 • Model

  CB-17

 • Kích thước

  665 x 949 mm

 • Trọng lượng

  110 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy vắt công nghiệp 70kg Yasen TL-70
 • Model

  TL-70

 • Kích thước

  1556 x 920 x 1356mm

 • Trọng lượng

  650 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy vắt công nghiệp 35kg Yasen TL-35
 • Model

  TL-35

 • Kích thước

  1100 x 700 x 1000mm

 • Trọng lượng

  320 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm SILC S/MSF
 • Model

  S/MSF

 • Kích thước

  460 x 1070 x 330 mm

 • Trọng lượng

  24 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm SIDI F-793
 • Model

  F-793

 • Kích thước

  580 x 1070 x 1380mm

 • Trọng lượng

  80 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm PONY JOLLY S
 • Model

  JOLLY-S

 • Kích thước

  1450 x 800 x 1700 mm

 • Trọng lượng

  140 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom SIDI M-780
 • Model

  M-780

 • Kích thước

  1430 x 780 x 1050 mm

 • Trọng lượng

  135 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom Ghidini MAJESTIC V
 • Model

  MAJESTIC V

 • Kích thước

  640 x 1390 x 1910 mm

 • Trọng lượng

  88 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-100/330 PL
 • Model

  PSE-100/330 PL

 • Kích thước

  4313 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3800 kg

 • Công suất

  250-290 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-80/330 PL
 • Model

  PSE-80/330 PL

 • Kích thước

  4390 x 2200 x 1885mm

 • Trọng lượng

  3350 kg

 • Công suất

  180-220 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-60/330 PL
 • Model

  PSE-60/330 PL

 • Kích thước

  4390 x 2020 x 1475mm

 • Trọng lượng

  2850 kg

 • Công suất

  110-140 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Polaris PSE-100/330
 • Model

  PSE-100/330

 • Kích thước

  4313 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3800 kg

 • Công suất

  250-290 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/330/1-2 PL+AP
 • Model

  PSE-60/330/1-2 PL+AP

 • Kích thước

  4300 x 2085 x 2210mm

 • Trọng lượng

  3300 kg

 • Công suất

  110-140 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Fagor PSE-50/330 MP
 • Model

  PSE-50/330 MP

 • Kích thước

  4110 x 1189 x 836mm

 • Trọng lượng

  1436 kg

 • Công suất

  80-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Fagor PSE-50/260 MP
 • Model

  PSE-50/260 MP

 • Kích thước

  3410 x 1189 x 836mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Fagor PSE-35/200 MP
 • Model

  PSE-35/200 MP

 • Kích thước

  2542 x 1112 x 660mm

 • Trọng lượng

  590 kg

 • Công suất

  30-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 60 kg Fagor SR-60 MP PLUS
 • Model

  SR-60 MP PLUS

 • Kích thước

  1270 x 2380 x 1345mm

 • Trọng lượng

  550 kg

 • Công suất

  55-67 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 45 kg Fagor SR-45 MP PLUS
 • Model

  SR-45 MP PLUS

 • Kích thước

  1270 x 2380 x 1095mm

 • Trọng lượng

  500 kg

 • Công suất

  41-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23 kg Fagor SR-23 MP PLUS
 • Model

  SR-23 MP PLUS

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1345mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  21-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28 kg Fagor SR-28 MP
 • Model

  SR-28 MP

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23 kg Fagor SR-23 MP
 • Model

  SR-23 MP

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1345mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  21-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28kg Fagor SC-28
 • Model

  SC-28

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  25-31 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Fagor SC-23
 • Model

  SC-23

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1345mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  21-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35 kg Fagor LN-35 TP E
 • Model

  LN-35 TP E

 • Kích thước

  979 x 1408 x 1066mm

 • Trọng lượng

  473 kg

 • Công suất

  35-39 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 25 kg Fagor LN-25 TP E
 • Model

  LN-25 TP E

 • Kích thước

  884 x 1318 x 965 mm

 • Trọng lượng

  340 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18 kg Fagor LN-18 TP E
 • Model

  LN-18 TP E

 • Kích thước

  788 x 1308 x 828 mm

 • Trọng lượng

  281 kg

 • Công suất

  18-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 45 kg Fagor LA-45 TP
 • Model

  LA-45 TP

 • Kích thước

  1478 x 1905 x 1444mm

 • Trọng lượng

  1350 kg

 • Công suất

  45-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 60 kg Fagor LA-60 TP E
 • Model

  LA-60 TP E

 • Kích thước

  1478 x 1905 x 1444mm

 • Trọng lượng

  1400 kg

 • Công suất

  60-66 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 120 kg Fagor LA-120 TP E
 • Model

  LA-120 TP E

 • Kích thước

  1836 x 1863 x 2245mm

 • Trọng lượng

  3300 kg

 • Công suất

  120-133 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

MÁY GIẶT KHÔ CÔNG NGHIỆP PLANET CLUB 20
 • Model

  PLANET CLUB 20

 • Kích thước

  1000 x 1950 x 1900mm

 • Trọng lượng

  850 kg

 • Công suất

  8-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-3300
 • Model

  MIII-3300

 • Kích thước

  4110 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  1436 kg

 • Công suất

  80-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-2600
 • Model

  MIII-2600

 • Kích thước

  3410 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-2000
 • Model

  MIII-2000

 • Kích thước

  2810 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  925 kg

 • Công suất

  50-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-200
 • Model

  DII-200

 • Kích thước

  2740 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  428 kg

 • Công suất

  30-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-160
 • Model

  DII-160

 • Kích thước

  2210 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  355 kg

 • Công suất

  20-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-140
 • Model

  DII-140

 • Kích thước

  1960 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  300 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-25/140
 • Model

  R-25/140

 • Kích thước

  1900 x 1170 x 500 mm

 • Trọng lượng

  126 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-25/120
 • Model

  R-25/120

 • Kích thước

  1650 x 1170 x 500 mm

 • Trọng lượng

  116 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-25/100
 • Model

  R-25/100

 • Kích thước

  1450 x 1170 x 500 mm

 • Trọng lượng

  107 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-18/120
 • Model

  R-18/120

 • Kích thước

  1486 x 970 x 400 mm

 • Trọng lượng

  93 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-18/100
 • Model

  R-18/100

 • Kích thước

  1286 x 970 x 400 mm

 • Trọng lượng

  91 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x120
 • Model

  IP 14x120

 • Kích thước

  4060 x 2213 x 1262mm

 • Trọng lượng

  1519 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x100
 • Model

  IP 14x100

 • Kích thước

  3050 x 1744 x 670mm

 • Trọng lượng

  853 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x78
 • Model

  IP 14x78

 • Kích thước

  2840 x 1744 x 670mm

 • Trọng lượng

  661 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-330/100
 • Model

  C-330/100

 • Kích thước

  4313 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3800 kg

 • Công suất

  250-290 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-320/80
 • Model

  C-320/80

 • Kích thước

  4385 x 1965 x 1855mm

 • Trọng lượng

  3000 kg

 • Công suất

  175-210 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-250/50
 • Model

  C-250/50

 • Kích thước

  3574 x 1170 x 1070mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-200/32
 • Model

  C-200/32

 • Kích thước

  2542 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  435 kg

 • Công suất

  30-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-140/32
 • Model

  C-140/32

 • Kích thước

  1942 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  305 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp DOMUS CM-1632
 • Model

  CM-1632

 • Kích thước

  2192 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  355 kg

 • Công suất

  20-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp DOMUS CM-1432
 • Model

  CM-1432

 • Kích thước

  1942 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  305 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp DOMUS CM-1420
 • Model

  CM-1420

 • Kích thước

  1490 x 1200 x 500 mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  12-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Chicago Laser 16
 • Model

  Laser 16

 • Kích thước

  D=400

 • Trọng lượng

  N/A

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Chicago Laser 13
 • Model

  Laser 13

 • Kích thước

  D=330 mm

 • Trọng lượng

  N/A

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Maxi MF-20
 • Model

  MF-20

 • Kích thước

  4318 x 2057 x 1397mm

 • Trọng lượng

  1930 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Maxi MF-16
 • Model

  MF-16

 • Kích thước

  4318 x 2057 x 1321mm

 • Trọng lượng

  1730 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Maxi MF-13
 • Model

  MF-13

 • Kích thước

  4191 x 1880 x 1168mm

 • Trọng lượng

  1273 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp GMP E140.25
 • Model

  E140.25

 • Kích thước

  1920 x 1070 x 445mm

 • Trọng lượng

  151 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp GMP E120.25
 • Model

  E120.25

 • Kích thước

  1720 x 1070 x 445mm

 • Trọng lượng

  110 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp GMP E100.25
 • Model

  E100.25

 • Kích thước

  1520 x 1070 x 445mm

 • Trọng lượng

  104 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là tay điện công nghiệp Sidi Star
 • Model

  Star

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  1.8 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là tay điện công nghiệp Pony Baby
 • Model

  Baby

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  1.9 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Dexter T-80
 • Model

  T-80

 • Kích thước

  978 x 1924 x 1314 mm

 • Trọng lượng

  324 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Dexter T-50
 • Model

  T-50

 • Kích thước

  876 x 1835 x 1219 mm

 • Trọng lượng

  245 kg

 • Công suất

  22-24 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Dexter T-30
 • Model

  T-30

 • Kích thước

  800 x 1835 x 1060 mm

 • Trọng lượng

  206 kg

 • Công suất

  13-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Dexter T-1200
 • Model

  T-1200

 • Kích thước

  873 x 1470 x 1153 mm

 • Trọng lượng

  464 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Dexter T-900
 • Model

  T-900

 • Kích thước

  873 x 1407 x 988mm

 • Trọng lượng

  437 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Dexter T-600
 • Model

  T-600

 • Kích thước

  759 x 1262 x 914mm

 • Trọng lượng

  254 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-35 GOLD
 • Model

  DD-35 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1210 mm

 • Trọng lượng

  260 kg

 • Công suất

  33-37 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-28 GOLD
 • Model

  DD-28 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054 mm

 • Trọng lượng

  230 kg

 • Công suất

  27-31 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-23GOLD
 • Model

  DD-23 GOLD

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1245mm

 • Trọng lượng

  210 kg

 • Công suất

  23-26 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-16 GOLD
 • Model

  DD-16 GOLD

 • Kích thước

  785 x 1694 x 1110mm

 • Trọng lượng

  187 kg

 • Công suất

  16-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Danube WED-36
 • Model

  WED-36

 • Kích thước

  1095 x 1598 x 1184mm

 • Trọng lượng

  750 kg

 • Công suất

  35-39 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Danube WED-27
 • Model

  WED-27

 • Kích thước

  979 x 1548 x 1041mm

 • Trọng lượng

  490 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Danube WED-18
 • Model

  WED-18

 • Kích thước

  884 x 1409 x 914mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 14kg Danube WED-14
 • Model

  WED-14

 • Kích thước

  788 x 1301 x 870mm

 • Trọng lượng

  250 kg

 • Công suất

  13-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 11kg Danube WED-11
 • Model

  WED-11

 • Kích thước

  692 x 1158 x 788mm

 • Trọng lượng

  230 kg

 • Công suất

  10-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Primus DX-25
 • Model

  DX-25

 • Kích thước

  981 x 1946 x 1378mm

 • Trọng lượng

  247 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Primus FS-55
 • Model

  FS-55

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1610mm

 • Trọng lượng

  1630 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 40kg Primus FS-40
 • Model

  FS-40

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1430mm

 • Trọng lượng

  1560 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 33kg Primus FS-33
 • Model

  FS-33

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1330mm

 • Trọng lượng

  1190 kg

 • Công suất

  33-33 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-120
 • Model

  HS-9255-120

 • Kích thước

  1680 x 2600 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1620 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-100
 • Model

  HS-9255-100

 • Kích thước

  1600 x 2500 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1350 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-80
 • Model

  HS-9255-80

 • Kích thước

  1600 x 2200 x 1400mm

 • Trọng lượng

  1100 kg

 • Công suất

  80-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-50
 • Model

  HS-9255-50

 • Kích thước

  1690 x 1930 x 1180mm

 • Trọng lượng

  950 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-30
 • Model

  HS-9255-30

 • Kích thước

  1320 x 1760 x 1050mm

 • Trọng lượng

  590 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 70kg Hwasung HS-9033-70
 • Model

  HS-9033-70

 • Kích thước

  1735 x 1910 x 1745mm

 • Trọng lượng

  2300 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 50kg Hwasung HS-9033-50
 • Model

  HS-9033-50

 • Kích thước

  1555 x 1725 x 1495mm

 • Trọng lượng

  1550 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Hwasung HS-9033-35
 • Model

  HS-9033-35

 • Kích thước

  1305 x 1600 x 1295mm

 • Trọng lượng

  1100 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 25kg Hwasung HS-9033-25
 • Model

  HS-9033-25

 • Kích thước

  1115 x 1590 x 1245mm

 • Trọng lượng

  950 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 20kg Hwasung HS-9302-20
 • Model

  HS-9302-20

 • Kích thước

  1070 x 1590 x 1100mm

 • Trọng lượng

  700 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 15kg Hwasung HS-9302-15
 • Model

  HS-9302-15

 • Kích thước

  1070 x 1590 x 1100mm

 • Trọng lượng

  630 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp SpeedQueen ST030
 • Model

  ST-030

 • Kích thước

  711 x 1622 x 1191mm

 • Trọng lượng

  150 kg

 • Công suất

  13-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp SpeedQueen ST025
 • Model

  ST-025

 • Kích thước

  711 x 1622 x 1038mm

 • Trọng lượng

  137 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết