Máy sấy đồ vài công nghiệp
Máy sấy đồ vải công nghiệp ADC ES-35
 • Model

  ES-35

 • Kích thước

  791 x 1702 x 1027mm

 • Trọng lượng

  210 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đô vải công nghiệp UNIMAC UT-075
 • Model

  UT-075

 • Kích thước

  981 x 1946 x 1378mm

 • Trọng lượng

  615 kg

 • Công suất

  34-34 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đô vải công nghiệp UNIMAC UT-055
 • Model

  UT-055

 • Kích thước

  876 x 1695 x 1365mm

 • Trọng lượng

  197 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đô vải công nghiệp UNIMAC UT-050
 • Model

  UT-50

 • Kích thước

  981 x 1946 x 1226mm

 • Trọng lượng

  247 kg

 • Công suất

  22.7-22.7 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Huebsch HT035
 • Model

  HT-035

 • Kích thước

  800 x 1622 x 1191mm

 • Trọng lượng

  164 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Huebsch HT-030
 • Model

  HT-030

 • Kích thước

  711 x 1622 x 1191mm

 • Trọng lượng

  150 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Huebsch HT-025
 • Model

  HT-025

 • Kích thước

  711x 1622 x 1038mm

 • Trọng lượng

  135 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-660
 • Model

  ED-660

 • Kích thước

  1002 x 1828 x 1343mm

 • Trọng lượng

  386 kg

 • Công suất

  33-33 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-460
 • Model

  ED-460

 • Kích thước

  1002 x 1828 x 1056mm

 • Trọng lượng

  339 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-340
 • Model

  ED-340

 • Kích thước

  798 x 1522 x 1173mm

 • Trọng lượng

  279 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-260
 • Model

  ED-260

 • Kích thước

  798 x 1522 x 985mm

 • Trọng lượng

  249 kg

 • Công suất

  13-13 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DP-375
 • Model

  DP-375

 • Kích thước

  2014 x 2852 x 2728mm

 • Trọng lượng

  2264 kg

 • Công suất

  170-170 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết