Thiết bị hoàn thiện giặt là
Máy thổi phom áo SILC S/MPC 3S
 • Model

  S/MPC 3S

 • Kích thước

  3150 x 850 x 2150 mm

 • Trọng lượng

  330 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom SIDI M-781-GV
 • Model

  M-781-GV

 • Kích thước

  1180 x 1780 x 1750 m

 • Trọng lượng

  125 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom quần Ghidini T 3000
 • Model

  T-3000

 • Kích thước

  1115 x 1950 x 630mm

 • Trọng lượng

  119 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết