Máy giặt công nghiệp Maxi - Thương hiệu Thái Lan
Máy giặt vắt công nghiệp 84kg MAXI MWSP-185
 • Model

  MWSP-185

 • Kích thước

  1479 x 1924 x 1750mm

 • Trọng lượng

  1899.5 kg

 • Công suất

  84-84 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 70kg MAXI MWSP-155
 • Model

  MWSP-155

 • Kích thước

  1355 x 1925 x 1636mm

 • Trọng lượng

  2075 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 59kg MAXI MWSP-130
 • Model

  MWSP-130

 • Kích thước

  1576 x 1745 x 1472mm

 • Trọng lượng

  1180 kg

 • Công suất

  58-59 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 45kg MAXI MWSP-100
 • Model

  MWSP-100

 • Kích thước

  1204 x 1805 x 1395mm

 • Trọng lượng

  1591 kg

 • Công suất

  45-45 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg MAXI MWSP-60
 • Model

  MWSP-60

 • Kích thước

  1003 x 1636 x 1232mm

 • Trọng lượng

  660 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg MAXI MWSP-40
 • Model

  MWSP-40

 • Kích thước

  925 x 1093 x 1466mm

 • Trọng lượng

  591 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg MAXI MWHE-80
 • Model

  MWHE-80

 • Kích thước

  1150 x 1255 x 1720mm

 • Trọng lượng

  785 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg MAXI MWHE-60
 • Model

  MWHE-60

 • Kích thước

  880 x 1194 x 1555mm

 • Trọng lượng

  660 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg MAXI MWHE-40
 • Model

  MWHE-40

 • Kích thước

  785 x 1120 x 1315mm

 • Trọng lượng

  480 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 13kg MAXI MWHE-30
 • Model

  MWHE-30

 • Kích thước

  724 x 965 x 1143mm

 • Trọng lượng

  235 kg

 • Công suất

  13-13 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 10kg MAXI MWHE-20
 • Model

  MWHE-20

 • Kích thước

  735 x 786 x 1181mm

 • Trọng lượng

  240 kg

 • Công suất

  10-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết