Máy là ga công nghiệp Image - Thái Lan
Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x120
 • Model

  IP 14x120

 • Kích thước

  4060 x 2213 x 1262mm

 • Trọng lượng

  1519 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x100
 • Model

  IP 14x100

 • Kích thước

  3050 x 1744 x 670mm

 • Trọng lượng

  853 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x78
 • Model

  IP 14x78

 • Kích thước

  2840 x 1744 x 670mm

 • Trọng lượng

  661 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết