Máy là ga công nghiệp Primer - Tây Ban Nha
Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-330/100
 • Model

  C-330/100

 • Kích thước

  4313 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3800 kg

 • Công suất

  250-290 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-320/80
 • Model

  C-320/80

 • Kích thước

  4385 x 1965 x 1855mm

 • Trọng lượng

  3000 kg

 • Công suất

  175-210 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-250/50
 • Model

  C-250/50

 • Kích thước

  3574 x 1170 x 1070mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-200/32
 • Model

  C-200/32

 • Kích thước

  2542 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  435 kg

 • Công suất

  30-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-140/32
 • Model

  C-140/32

 • Kích thước

  1942 x 1112 x 660 mm

 • Trọng lượng

  305 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết