Máy giặt công nghiệp
Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-30
 • Model

  SC-30

 • Kích thước

  737 x 1143 x 896 mm

 • Trọng lượng

  209 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-20
 • Model

  SC-20

 • Kích thước

  660 x 1092 x 784 mm

 • Trọng lượng

  152 kg

 • Công suất

  9-9 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 72.6 kg Unimac UW-160
 • Model

  UW-160

 • Kích thước

  1171 x 1844 x 1524mm

 • Trọng lượng

  939 kg

 • Công suất

  72.6-72.6 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 60 kg Unimac UW-130
 • Model

  UW-130

 • Kích thước

  1171 x 1844 x 1384mm

 • Trọng lượng

  925 kg

 • Công suất

  60-60 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 47.6 kg Unimac UW-105
 • Model

  UW-105

 • Kích thước

  1019 x 1717 x 1435mm

 • Trọng lượng

  771 kg

 • Công suất

  47.6-47.6 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 38.5 kg Unimac UW-85
 • Model

  UW-85

 • Kích thước

  1019 x 1717 x 1308mm

 • Trọng lượng

  757 kg

 • Công suất

  38.5-38.5 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 30 kg Unimac UW-65
 • Model

  UW-65

 • Kích thước

  867 x 1642 x 1266mm

 • Trọng lượng

  499 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 20 kg Unimac UW-45
 • Model

  UW-45

 • Kích thước

  867 x 1642 x 1126mm

 • Trọng lượng

  490 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Huebsch HY-25
 • Model

  HY-25

 • Kích thước

  795 x 1225 x 795 mm

 • Trọng lượng

  210 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Huebsch HY-20
 • Model

  HY-20

 • Kích thước

  710 x 1115 x 790 mm

 • Trọng lượng

  185 kg

 • Công suất

  8-8 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Girbau HS-6040
 • Model

  HS-6040

 • Kích thước

  1390 x 1794 x 1455mm

 • Trọng lượng

  1409 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Girbau HS-6023
 • Model

  HS-6023

 • Kích thước

  1000 x 1470 x 1240mm

 • Trọng lượng

  726 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết